REGISTRAČNÁ PRIHLÁŠKAVšeobecné obchodné podmienky
Dovŕšil/a som aspoň 16 rokov veku

CENNÍK SLUŽIEB

Typ služby

Popis

Cena za hodinu alebo kurz

INDIVIDUÁLNA HODINA CUDZIEHO JAZYKA

45 MINÚT

17€

INDIVIDUÁLNA HODINA CUDZIEHO JAZYKA

60 MINÚT

22 €

INDIVIDUÁLNA HODINA ODBORNEJ ANGLIČTINY, FRANCÚZŠTINY, ŠPANIELČINY

45 MINÚT

20 €

INDIVIDUÁLNA ONLINE HODINA CUDZIEHO JAZYKA

60 MINÚT

20 €

INDIVIDUÁLNA HODINA ODBORNEJ ANGLIČTINY, FRANCÚZŠTINY, ŠPANIELČINY

60 MINÚT

25 €

SKUPINOVÝ KURZ PRE DETI MATERSKÝCH ŠKôL

1 HOD./TÝŽDEŇ

80 €

SKUPINOVÝ KURZ PRE DETI MATERSKÝCH ŠKôL

2 HOD./TÝŽDEŇ

160 €

SKUPINOVÁ PRÍPRAVA NA MATURITNÚ SKÚŠKU (ÚROVNE B1/B2/C1)

2 HOD./TÝŽDEŇ

160 €

KONVERZAČNÝ KURZ VŠEOBECNEJ ANGLIČTINY PRE DOSPELÝCH

2 HOD./TÝŽDEŇ

160 €

PREKLAD TEXTU Z ANGLICKÉHO DO SLOVENSKÉHO JAZYKA

1 NORMOVANÁ STRANA

13 €

PREKLAD TEXTU ZO SLOVENSKÉHO DO ANGLICKÉHO JAZYKA

1 NORMOVANÁ STRANA

15 €

ÚRADNÝ PREKLAD Z/DO ANGLICKÉHO JAZYKA

1 NORMOVANÁ STRANA

20 €