Podmienky pre uzatvorenie zmluvy online

Odoslaním svojej požiadavky v kontaktom formulári potvrdzujem, že som dovŕšil/a 16 rokov a ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo (ďalej aj „osobné údaje“), ktoré sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne, Mgr. Martina Ruščáková – Jazykové centrum FINESSE so sídlom Pribinova 82, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 51831031, ako prevádzkovateľovi.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na účel kontaktovania ma na kontaktné údaje uvedené v tomto kontaktom formulári. Som si vedomý/á, že právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je môj súhlas.

Tento súhlas udeľujem po dobu 1roka od jeho udelenia. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že súhlas poskytujem slobodne, dobrovoľne a vážne a som si vedomá/ý toho, že udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Viac informácii k spracúvaniu osobných údajov tu:

Informačné memorandum k spracúvaniu osobných údajov Mgr. Martiny Ruščákové – Jazykové centrum FINESSE