CENNÍK SLUŽIEB

Typ služby

Popis

Cena za hodinu alebo kurz

INDIVIDUÁLNA HODINA CUDZIEHO JAZYKA (PREZENČNE/ONLINE)

45 MINÚT

20€

INDIVIDUÁLNA HODINA CUDZIEHO JAZYKA (PREZENČNE/ONLINE)

60 MINÚT

25 €

INDIVIDUÁLNA HODINA ODBORNEJ ANGLIČTINY, FRANCÚZŠTINY, ŠPANIELČINY, RUŠTINY

45 MINÚT

22 €

INDIVIDUÁLNA HODINA ODBORNEJ ANGLIČTINY, FRANCÚZŠTINY, ŠPANIELČINY

60 MINÚT

27 €

SKUPINOVÝ KURZ PRE DETI MATERSKÝCH ŠKôL

45 MINÚT (2 HOD./TÝŽDEŇ)

5, 50 €

SKUPINOVÝ KONVERZAČNÝ KURZ PRE DETI ZÁKLADNÝCH ŠKôL

45 MINÚT (2 HOD./TÝŽDEŇ)

5, 00 €

SKUPINOVÁ JAZYKOVÁ PRÍPRAVA NA MATURITNÚ SKÚŠKU Z ANGLICKÉHO/RUSKÉHO JAZYKA (ÚROVNE B1/B2/C1)

45 MINÚT (2 HOD./TÝŽDEŇ)

5, 50 €

KONVERZAČNÝ KURZ VŠEOBECNEJ ANGLIČTINY PRE DOSPELÝCH

60 MINÚT (2 HOD./TÝŽDEŇ)

7, 50 €

PREKLAD TEXTU Z ANGLICKÉHO DO SLOVENSKÉHO JAZYKA

1 NORMOVANÁ STRANA

15 €

PREKLAD TEXTU ZO SLOVENSKÉHO DO ANGLICKÉHO JAZYKA

1 NORMOVANÁ STRANA

16 €

ÚRADNÝ PREKLAD Z/DO ANGLICKÉHO JAZYKA

1 NORMOVANÁ STRANA

22 €