Výučba cudzích jazykov nám prináša radosť. Tou najväčšou odmenou je pre nás možnosť vidieť váš pokrok.

Mgr. Martina Ruščáková

majiteľka jazykového centra

Jazykové centrum Finesse

Ponúkame profesionálne testovanie

Na svoju prácu využívame profesionálne a inovatívne nástroje. Diagnostikovať vašu úroveň a pokrok nám pomáha vstupný, priebežný a výstupný online test TRACKTEST. Naši klienti získavajú v rámci kurzovného licenciu na ročné testovanie.

Ponúkame skupinové kurzy a individuálne hodiny pre všetky vekové skupiny. Špecializujeme sa na anglický, španielsky a francúzsky jazyk.

Preklady a tlmočenie

Prekladáme všeobecné a odborné texty z anglického do slovenského jazyka a zo slovenského do anglického jazyka. Zabezpečíme vám aj preklad úradných textov.

Kurzy pre verejnosť

Ponúkame skupinové kurzy a individuálne hodiny šité na mieru.

New Project (1)

O nás

Mgr. Martina Ruščáková

majiteľka jazykového centra

Finesse je súkromné jazykové centrum, v ktorom Vám ponúkame jazykové kurzy, prekladateľské a tlmočnícke služby. Našim klientom dávame možnosť vzdelávať sa individuálne alebo v malých skupinách v príjemnom prostredí pod vedením profesionálnych lektorov. Aktuálna ponuka služieb zahŕňa intenzívne a polointenzívne kurzy, ako aj individuálne hodiny všeobecného a odborného jazyka pre úplných začiatočníkov aj pokročilých.


Môžete sa s nami zdokonaľovať v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku. V našom centre sa vzdelávajú deti materských a základných škôl. Stredoškoláci u nás môžu absolvovať skupinové konverzačné kurzy, prípravné kurzy na maturitné skúšky a prijímacie skúšky na vysoké školy. Pre náročnejších klientov odporúčame individuálne hodiny šité na mieru.

Pripravíme Vás na certifikát aj prijímací pohovor, prípadne Vám pomôžeme zvládnuť náročnejšie pracovné a súkromné výzvy, ku ktorým potrebujete svetový jazyk. S nami Vás cudzí jazyk určite bude baviť.

New Project (1)

Kontakt